Υπηρεσίες
Φωτισμός

Ειδικός φωτισμός εσωτερικών-εξωτερικών χώρων, θεατρικός φωτισμός, φωτισμός επιδείξεων μόδας, φωτισμός δεξιώσεων.

'Ηχος - εικόνα

Ηχητική-μικροφωνική κάλυψη δεξιώσεων, επιδείξεων μόδας συνεδρίων με έμπειρους djs. Πίστες χορού.
Προβολικά συστήματα εικόνας, projectors και TVs.

Συστήματα στήριξης και εξέδρες

Συστήματα τρασσών βάση σχεδιαστικού προγράμματος και εξέδρες μεταβλητού ύψους. Ειδικές κατασκευές.

Διαμόρφωση χώρων

Υπόστεγα διαφόρων διαστάσεων και ειδικές κατασκευές κάλυψης υπαίθριων χώρων.

Ψύξη - θέρμανση

Ψυκτικές-θερμαντικές μονάδες και θερμαντικά σώματα (μανιτάρια).

Σκηνικά - ειδικές κατασκευές

Κατασκευή σκηνικών για επιδείξεις μόδας, εκθεσιακά περίπτερα και συνέδρια.
Κατασκευή διαχωριστικών.
Tailor made κατασκευές για κάθε event.

Σχεδιασμός και υλοποίηση
'Εμπειρο προσωπικό
Σύγχρονος εξοπλισμός